'Damiaanpenning'
Wordt jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering
voor mensen uit het Limburgse land.
In samenwerking met jacobs vormgeving
ets in sterlingzilver
'Muggen'
Uitgereikt bij 10-jarig jubileum van docenten tropische infectieziekten
sterlingzilver
Hanger met logo volksdansvereniging.
Wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest actieve vrijwilliger
sterlingzilver